Правила переносу слів

Незважаючи на вік комп'ютерних технологій, ми як і раніше стикаємося з необхідністю щось писати. Тому грамотність не втрачає своєї актуальності, і пам'ятати основи правопису повинен кожен - від домогосподарки до найвищого чиновника. Зокрема це стосується і переносу слів. Саме про те, як правильно переносити слова, ми вам і нагадаємо.

1
Почнемо з бази орфографії, де в основі правильного переносу слів лежить принцип складу, тобто за всіма правилами в більшості випадків слова потрібно переносити по складах. Наприклад: "за-бор", "го-род", "пе-ре-ніс". Не можна переносити слово, залишаючи на рядку одну букву. Перенесення слова в такому варіанті буде невірним - «я-вний». Правильно переносити наступним способом - «яв-ний». Аналогічно трактується неправильним перенесення однієї літери на наступний рядок, наприклад, «сери-я». У цьому випадку перенесення повинен виглядати так: «се-рія». Також не можна переносити слова, що складаються їх одного складу або двоскладові, де одним із складів виступає голосна буква, тобто такі слова, як «кіт», «м'яч», «будинок», «осінь», «ім'я», не переносяться.

2
Якщо в слові є дві однакові приголосні букви, розташовані між голосними, такі слова переносяться таким чином: «мас-са», «тон-на», «ран-ний». Виняток становлять слова, де ця пара однакових приголосних є частиною (початковою) кореня, наприклад, слово «посварити» правильно переносити так - «по-сварити». Є обмеження по перенесенню і щодо таких букв, як «Ь», «ред», «Ї», «И». Так, літери «Ь», «ред» при перенесенні залишаються поруч із попередньої приголосної, тобто не переносяться. Наприклад: «рель-си», «коль-ца», «буль-он», «Обези-яна». Буква «Ї» також не відривається від стоїть перед нею голосної - «тай-на», «Крей-сер». Якщо ж вам потрібно перенести слово, де є буква «И» і коштує вона після приставки, скажімо, «розшукати», переносити його потрібно таким чином - «рази-скать».

3
У випадку, якщо слово, яке ви збираєтеся перенести, містить у своєму складі збіг приголосних, переносити їх можна на свій розсуд, тобто перенесення слова «весна» буде правильним і в такому варіанті - «ве-сну», і в такому - « вага-на ». При цьому слова з поєднанням приголосних, що не становлять склад (тобто не містять голосної букви), переносити не можна. Наприклад, слова «страх», «центр», «ствол».

Безіменний

4
Не можна переносити слово, залишаючи частину кореня (початкову), якщо вона не є частиною складу. Наприклад, слова «семіграммовий» і «прислати» переносяться так - «семи-грамовий» і «при-слати» відповідно. Також вважається неправильним перенесення слів, де після приставки з приголосної букви йде теж згодна. Таким чином, слова «підходити» і «підв'язати» правильно переносити наступним чином - «під-ходити» і «під-в'язати».

5
Є правила переносу слів, які враховують і морфемного будову. Так, якщо вам потрібно перенести складний або складноскорочене слово, розділяти його бажано на стику значимих частин. Наприклад, такі слова, як «автопричіп», «санвузол» і «держмайно», переносяться наступним чином - «авто-причіп», «сан-вузол» і «гос-майно» відповідно. При цьому абревіатури (ДТСААФ, АЕС, ЮНЕСКО), скорочені позначення мір (2 кг, 3 м), умовні скорочення (тобто, кол-во, р / рах) і з'єднані з числами закінчення (2-го, 10- й) не переносяться.

Також потрібно запам'ятати, що на інший рядок не переносяться і знаки пунктуації, зокрема відкривають дужку або лапки. Виняток становить такий знак, як тире, але тільки в тому випадку, якщо воно стоїть перед другою частиною перерваної прямої мови і при цьому після точки або двокрапки.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!