Як розрахувати коефіцієнт ліквідності

Ліквідність являє собою якісний показник, що характеризує платоспроможність підприємства або окремого позичальника, оборотність активів, а більш конкретно - здатність товарів і послуг бути проданими за заявленою на ринку вартості без умови надання знижок в мінімальних часових рамках. Існує кілька варіантів коефіцієнта ліквідності, які використовуються для економічного аналізу. Розглянемо варіанти коефіцієнтів ліквідності при аналізі фінансового стану підприємства.

1
За основу розрахунків коефіцієнта ліквідності як фінансового показника беруться дані звітності підприємства, наприклад, бухгалтерська звітність. Метою їх розрахунку є визначення ліквідності окремих категорій активів для подальшого адекватного планування діяльності.

2
 Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює відношенню різниці між оборотними активами і сукупною заборгованістю засновників по оплаті в статутний капітал до поточних пасивів (короткострокових зобов'язаннях). Ще його називають коефіцієнтом покриття. Він відображає можливості підприємства до погашення короткострокових зобов'язань, використовуючи тільки оборотні активи. Найвище значення коефіцієнта короткострокової (поточної) ліквідності вказує на високу платоспроможність підприємства. Якщо ж він приймає значення нижче одиниці, то існує висока ступінь ризику несвоєчасної сплати за рахунками.

3
Коефіцієнт термінової ліквідності показує співвідношення високоліквідних поточних активів з поточними пасивами. Високоліквідні активи визначаються різницею між поточними активами і матеріально-виробничими запасами, тому останні приносять при примусової реалізації збитки. Таким чином, цей коефіцієнт показує, наскільки успішно підприємство може погашати поточні зобов'язання, якщо виникнуть проблеми з реалізацією виробленої продукції.

4
Коефіцієнт такого показника, як абсолютна ліквідність, відображає співвідношення між сумою грошових коштів та поточних фінансових вкладень і короткостроковими зобов'язаннями. У розрахунках цього фінансового показника враховуються тільки грошові кошти та поточні вкладення підприємства, які також прирівнюються до грошей. Помноживши результат обчислень на 100%, отримуємо частку поточної заборгованості, яку підприємство може погасити в найкоротші терміни.

Результати розрахунків коефіцієнтів ліквідності необхідні інвесторам для адекватної оцінки платоспроможності підприємства. Саме ж підприємство розраховує їх для контролю власної діяльності.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!