Наказ про звільнення - зразок

Наказ про звільнення оформляють, коли між роботодавцем і співробітником припиняються трудові відносини. Підставою для підготовки даного наказу є заява співробітника про звільнення (угода сторін, власне бажання, скорочення штату, ін.) Або інший документ.

1
Наказ про звільнення слід складати згідно з чинним законодавством. Постановою Держкомстату (№1, 05.01.04) затверджено форму Т-8 (якщо йдеться про звільнення одного співробітника) і форма Т-8а (якщо звільняється кілька людей). У самому верху наказу слід вказати назву організації, код ОКПО. Потім проставляється номер документа, вказується дата його складання. По центру пишеться назва документа (Наказ), його заголовок: «Про припинення трудового договору ...».

1_пріказ

2
За формою Т-8 обов'язково в самому наказі вказується номер, дата трудового договору, на підставі якого працівник входив до штату організації, дата звільнення. Трохи нижче вказується ПІБ звільнюваного, табельний номер, назва структурного підрозділу, де співробітник працював, займана посада (професія, спеціальність), розряд, клас, категорія.

2_пріказ

3
У графі «Підстава розірвання договору» вписується стаття ТК, за якої відбувається звільнення, а в дужках вказується прописом (наприклад, за власним бажанням). Далі необхідно вказати документ, який виступає підставою для звільнення. Сюди відноситься медичний висновок, заява самого працівника, службова записка (якщо звільнення відбувається за порушення дисципліни). Також вказується номер, дата цього документа.

3_основаніе розірвання

4
Внизу ставиться підпис керівника підприємства, повинна бути написана його посада, прізвище, ініціали. Співробітник, якого звільняють, також повинен залишити свій підпис, робиться це навпроти напису «З наказом ознайомлений». Крім того, ставиться дата, коли саме людина був ознайомлений з документом. При наявності профспілкового органу ставиться номер його думки і дата.

4_поформе т8

5
Якщо звільняється кілька співробітників (це форма Т-8а), вгорі документа вписується найменування підприємства, код ОКПО, назва документа, його заголовок, номер документа, дата його складання. Сам наказ оформляється у вигляді таблиці, відомості про кожного співробітника вписуються в окремому рядку. Інформація зліва направо вноситься в такому порядку:

 • ПІБ;
 • табельний номер;
 • назва структурного підрозділу;
 • посада (розряд, категорія, клас);
 • номер, дата укладення договору;
 • дата звільнення;
 • стаття ТК РФ (власне підставу для припинення трудових відносин);
 • документ-підстава для звільнення (його номер, дата);
 • дата ознайомлення з даним наказом, підпис.

5_ткрф

6
Нижче таблиці вказується посада керівника, ставиться його підпис з розшифровкою, а також номер профспілкового думки, дата його складання. У нас можна завантажити:

 • Наказ про звільнення за формою Т-8;
 • Зразок наказу про звільнення за формою Т-8.
 • Наказ про звільнення за формою Т-8а;
 • Зразок наказу про звільнення за формою Т-8а.

6_по формі т8а

Наказ про звільнення виступає підставою для твору записи в особистій карті, трудовій книжці співробітника. Після його підписання робиться повний розрахунок з колишнім співробітником.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!