Порядок дисциплінарного стягнення

Дисциплінарні стягнення застосовуються при невиконанні (неналежному виконанні) співробітником своїх трудових обов'язків без поважної причини. Притягнення до дисциплінарної відповідальності регламентується Трудовим Кодексом.

1
Федеральні закони, положення про дисципліну, статути передбачають різні види стягнень. Заходи можуть застосовуватися різні:

  • догану;
  • зауваження;
  • сувору догану;
  • звільнення.

1_сама_тк

2
При виявленні дисциплінарного проступку керівник співробітника повинен зажадати пояснення ситуації від працівника в письмовому вигляді. Якщо співробітник відмовляється від пояснень, потрібно скласти відповідний акт (після закінчення двох робочих днів). У будь-якому випадку, за наявності пояснення або без нього, може застосовуватися дисциплінарне стягнення. Рішення про його застосування повинно бути прийнято не довше, ніж через 1 місяць від дати виявлення порушення (час хвороби, відпустки працівника, час на врахування думки з цього приводу представницького органу не враховується). Безпосередній керівник провинився повинен надати підтвердження того, що мало місце порушення. На підставі цього керівник підприємства приймає рішення про винність (невинності) співробітника, вибирає міру покарання, враховуючи пом'якшуючі обставини (при їх наявності). Якщо роботодавець не бачить причини застосовувати покарання, всі зібрані матеріали можуть залишитися без руху.

3
Не можна застосовувати дисциплінарне стягнення через півроку після вчинення проступку. Якщо проводилася ревізія, аудиторська перевірка, перевірка господарсько-фінансової діяльності, дозволяється застосовувати стягнення не пізніше 2-х років від дати порушення (час провадження у даній кримінальній справі не включають в зазначені терміни).

3_часи_chasi001_b

4
За конкретний дисциплінарний проступок застосовується тільки одне стягнення. Керівник оформляє своє рішення про покарання працівника у вигляді наказу. З моменту його видання впродовж 3 днів (робочих) співробітник повинен бути ознайомлений з документом під розпис. Якщо провинився відмовляється підписувати наказ, необхідно скласти спеціально передбачений акт. Співробітник має право оскаржити застосоване до неї стягнення у держ. інспекції праці (або ж в органах розгляду трудових індивідуальних спорів).

4_оспоріть_original

5
Роботодавець може зняти стягнення з працівника на його прохання, особистим рішенням, клопотанням керівника провинився, представницького органу працівників. Через рік з дати накладення стягнення (якщо не було застосовано повторне покарання за нові проступки) вважається, що співробітник не має стягнення.

5_ пріказ_1336479485_prikaz-o-nakazanii-rabotnika

6
Детальний порядок здійснення дисциплінарного стягнення не регламентується в ТК. Провинився вправі вимагати надання будь матеріалами справи, давати власну оцінку звинуваченням, наполягати на проведенні аудиторської перевірки, ревізії, якщо це допоможе довести його невинність. Також працівник може залучати до виробництва консультантів (представника профспілки, фахівців). Порядок складання наказу та зразки документів можна подивитися тут.

Деякі бюджетні організації мають локальні правові акти, що конкретизують дисциплінарне провадження. Зокрема, встановлюється порядок ведення службових розслідувань, застосування стягнень.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!